Innkalling til SST6-18/19

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 6, lørdag 1. juni – søndag 2. juni 2019. Møtet finner sted på NMBU campus Adamstuen, Ullevålsveien 72, 0454 Oslo.

Hopp direkte til:

Frister

Komiteene må ha sendt sine rapporter 08.05.2019
Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 16.05.2019
Bestille reise (iht. økonomireglement) 18.05.2019
Melde seg på møtet 19.05.2018
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 24.05.2019
Forhåndslevere endringsforslag 26.05.2019
Levere forslag til resolusjoner 26.05.2018
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 13.07.2019

Møtestart og -slutt

Møtestart er 1. juni kl 11.00. Sittende sentralstyre møter kl. 10.00 for en evaluering av perioden.

Møteslutt er 2. juni kl. 14.00. Sittende og påtroppende sentralstyre har ett seminar frem til kl. 15.30.

Påmelding

Du melder deg på møtet ved å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

Gi beskjed til nso@student.no hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

Påmeldingsfristen var 19. mai

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyremedlemmer
 • Påtroppende sentralstyre
 • Arbeidsutvalget
 • Påtroppende arbeidsutvalg
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende politiske komiteer:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Vi oppfordrer alle som kan å bo privat, men det blir organisert overnatting for alle som ber om det i påmeldingen.

Alle som har behov for hotell skal bo på Thon Hotel Ullevaal Stadion. Du oppgir navnet ditt i resepsjonen ved ankomst.

Ta 25-bussen fra Ullevål Stadion T til Ullevål sykehus for å komme til Adamstuen.

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet, altså 16. mai.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag er 26. mai.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået FCM Travel. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og passord på epost.

I henhold til økonomireglementet er fristen for å bestille flyreise til sentralstyremøtet 18. mai.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte 6.