Saker til SST6-18/19

Fristen for å melde nye saker var 16. mai.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag var 26. mai. Forslag levert etter fristen må presenteres muntlig på møtet.

Forhåndsleverte endringsforslag

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST6 00 Konstituering
SST6 00.06-18/19 Konstituering
SST6 01 Rapporter og orienteringer
SST6 01.12-18/19 Rapporter
SST6 01.13-18/19 Protokollsaker
SST6 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST6 02.07-18/19 Økonomirapport
SST6 02.08-18/19 Opprettelse av ny stillingshjemmel
SST6 03 Resolusjoner og uttalelser
SST6 03.05-18/19 Resolusjoner
SST6 03.05.04-18/19 Vedlegg 4 Mindre forskjell mellom folk innenfor og utenfor boligmarkedet
SST6 04 Valg
SST6 04.05-18/19 Valg til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
SST6 05 Styringsdokumenter
SST6 05.02-18/19 Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2019/2020
SST6 05.03-18/19 Revidering av økonomi- og miljøreglement
SST6 06 Innkomne saker
SST6 06.17-18/19 Kontingentbetaling
SST6 06.18-18/19 Politisk dokument om klima
SST6 06.19-18/19 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger
SST6 06.20-18/19 NSOs politikk om private institusjoner
SST6 06.21-18/19 Beste praksis for involvering av studenter i forskningsarbeid tidlig i studieløpet
SST6 06.22-18/19 Gjennomgang av utviklingsavtaler i sektoren, og hvordan de bidrar til å fremme og spisse institusjonens profiler
SST6 06.23-18/19 Samfunnsnytten av høyere utdanning