Saker til SST1-19/20

Fristen for å melde nye saker var 29. august.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 11. september. Forslag levert etter fristen må presenteres muntlig på møtet.

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST1 00 Konstituering
SST1 00.01-19/20 Konstituering
SST1 00.01.06-19/20 Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2019/2020
SST1 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-19/20 Rapporter
SST1 01.02-19/20 Protokollsaker
SST1 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01.19/20 Økonomirapport
SST1 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST1 03.01-19/20 Resolusjoner
SST1 06 Innkomne saker
SST1 06.01-19/20 Møteplan for sentralstyret 2019/2020
SST1 06.02-19/20 Revidering av politisk plattform i 2020 – Diskusjonssak
SST1 06.03-19/20 NSO valgprioriteringer 2021-2025 – Diskusjonssak