Saker til SST2-19/20

Fristen for å melde nye saker var 9. oktober.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag var 23. oktober. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST2 00 Konstituering
SST2 00.02-19/20 Konstituering
SST2 01 Rapporter og orienteringer
SST2 01.03-19/20 Rapporter
SST2 01.04-19/20 Protokollsaker
SST2 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST2 02.02-19/20 Plassering av egenkapital – Diskusjonssak
SST2 03 Resolusjoner og uttalelser
SST2 03.02-19/20 Resolusjoner
Vedlegg 1: Forslag til resolusjon om innovasjon og entreprenørskap
Vedlegg 2: Forslag til resolusjon om AAP
SST2 04 Valg
SST2 04.01-19/20 Valg av vedtektskomite
SST2 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST2 06 Innkomne saker
SST2 06.04-19/20 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2020
SST2 06.05-19/20 NSO valgprioriteringer 2021-2025 – Diskusjonssak
SST2 06.06-19/20 Tolkning av vedtektenes § 5.1
SST2 06.07-19/20 Revidering av mandat for fagrådet 2019/2020