Saker til SST3-19/20

Fristen for å melde nye saker var 21. november.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 4. desember. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Ettersendinger:

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST3 00 Konstituering
SST3 00.03-19/20 Konstituering
SST3 01 Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-19/20 Rapporter
SST3 01.06-19/20 Protokollsaker
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.03-19/20 Økonomirapport
SST3 02.04-19/20 Spesifisert budsjett 2020
SST3 03 Resolusjoner og uttalelser
Ingen saker
SST3 04 Valg
Ingen saker
SST3 05 Styringsdokumenter
SST3 05.01-19/20 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST3 05.02-19/20 Tolkning av plattform om organisering av UH-sektoren
SST3 06 Innkomne saker
SST3 06.08-19/20 NSOs valgprioriteringer 2021-2025
SST3 06.09-19/20 Statsbudsjettprioriteringer 2021
SST3 06.10-19/20 Rapport om styring og medvirkning
Vedlegg 1 Rapport om styring og medvirkning