Saker til SST4-19/20

Fristen for å melde nye saker er 12. februar.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 23. februar. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Foreløpig saksliste

SST4 00 Konstituering
SST4 00.04-19/20 Konstituering
SST4 01 Rapporter og orienteringer
SST4 01.07-19/20 Rapporter
SST4 01.08-19/20 Protokollsaker
SST4 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST4 03 Resolusjoner og uttalelser
SST4 03.03-19/20 Resolusjoner
SST4 04 Valg
Ingen saker
SST4 05 Styringsdokumenter
SST4 05.03-19/20 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST4 06 Innkomne saker
SST4 06.11-19/20 Saker til NSOs landsmøte 2020
LM10 00.04-20 Godkjenning av forretningsorden
LM10 01.03-20 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2019 – Ettersendt
LM10 02.02-20 Rammebudsjett for 2021
LM10 02.03-20 Driftstilskudd
LM10 05.02-20 Handlingsplan 2020/2021
LM10 05.03-20 Forskningspolitisk plattform
LM10 06.01-20 Generell politisk debatt
LM10 06.02-20 Rapport om styring og medvirkning
SST4 06.12-19/20 Orientering fra valgkomiteen