Innkalling til SST5-19/20

Dette er foreløpig innkalling til sentralstyremøte 5 lørdag 6. juni til søndag 7. juni. Møtet avholdes digitalt.

Hopp direkte til:

Frister

Komiteene må ha sendt sine rapporter 18.05.2020
Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 21.05.2020
Melde seg på møtet 24.05.2020
Levere forslag til resolusjoner 21.05.2020
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 29.05.2020
Forhåndslevere endringsforslag 31.05.2020

Påmelding

Påmeldingsfristen til sentralstyremøtet var søndag 24. mai.

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte!