Saker til SST5-19/20

Fristen for å melde nye saker var 21. mai.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag var 31. mai. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Foreløpig saksliste

SST5 00 Konstituering
SST5 00.05-19/20 Konstituering
SST5 01 Rapporter og orienteringer
SST5 01.09-19/20 Rapporter
SST5 01.10-19/20 Protokollsaker
SST5 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST5 02.05-19/20 Økonomirapport
SST5 02.06-19/20 Behandling av klage på vedtak om fondssøknad
SST5 02.07-19/20 Regnskap for NSO 2019
SST5 03 Resolusjoner og uttalelser
SST5 03.04-19/20 Resolusjoner
SST5 04 Valg
SST5 04.02-19/20 Valg til fagstrategiske enheter i UHR 2020/2021
SST5 04.03-19/20 Valg av politiske komiteer og valgkomiteen 2020/2021
SST5 05 Styringsdokumenter
SST5 05.04-19/20 Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2020/2021
SST5 05.05-19/20 Revidering av økonomi- og miljøreglement
SST5 06 Innkomne saker
SST5 06.13-19/20 Boligpolitisk dokument – avvikling
SST5 06.14-19/20 Søknad om medlemskap fra Studentrådene ved Politihøgskolen