Håvard Rørtveit

Internasjonal komite – Leder

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: haavardroertveit@gmail.com
Telefon: 94055676

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har alltid vært en enormt engasjert person og har med det en lang fartstid i organisasjonslivet. Dette engasjementet førte meg fort mot studentpolitikken når jeg begynte å studere på Universitetet i Bergen. En av mine spesielle interesser er utenrikspolitikk, internasjonale spørsmål og alt det som skjer utenfor Norges grenser. Dette kombinert med mitt engasjement for studenter og studentpolitikk har ført til at jeg følte at dette er noe jeg er nødt til å gjøre.

Jeg stiller til leder av internasjonal komite fordi jeg mener at jeg er en god kandidat til vervet. Jeg er folkevalgt i min hjemkommune og har vært et aktivt medlem i flere organisasjoner over flere år og er det en ting jeg har gjort meg oppmerksom på så er det at skal en komite lykkes så trenger den en god og erfaren leder med god forståelse for hva komitearbeid er. Med en aktiv ledelse, god oppfølging, brennende engasjement og en sunn dose forståelse kan en politisk komite utrette masse og skape god politikk. Alt dette er noe jeg ønsker å ta med meg inn til NSO. Jeg har selv om jeg er en ny student opparbeidet meg et stort nettverk over hele Norge. Dette er også et nettverk som strekker seg langt inn i NSO og jeg for eksempel kjenner godt flere av studentene som nå ble valgt inn i NSOs sentralstyre og mange studentpolitikere over hele Norge noe som jeg mener kan føre til et godt samarbeid.

Jeg ønsker å bruke mitt engasjement til å sette internasjonale spørsmål på agendaen og min erfaring til å lede komiteens arbeid det kommende året. Håper jeg kan få den tilliten.