Innkalling til SST1-20/21

Dette er foreløpig innkalling til sentralstyremøte 1 fredag 11. september til søndag 13. september på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Hopp direkte til:

Frister

Komiteene må ha sendt sine rapporter 31.08.2020
Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 26.08.2020
Melde seg på møtet 29.08.2020
Bestille reisebilletter (iht. økonomireglement) 28.08.2020
Levere forslag til resolusjoner 26.08.2020
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 04.09.2020
Forhåndslevere endringsforslag 09.09.2020 kl. 23.59
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 23.09.2020

Møtestart og -slutt

Møtet starter fredag 11. september med lunsj kl. 12.00. Fra kl. 13.00 til 15.00 er det seminar for sentralstyremedlemmer, komitéledere, kontrollkomiteen, valgkomiteen og arbeidsutvalget. Fra kl. 15.00 til 18.00 er det seminar for sentralstyremedlemmer og arbeidsutvalget. Formell møtestart for sentralstyremøte 1 2020/2021 blir lørdag morgen. Møteslutt søndag 13. september er kl. 15.00.

Påmelding

Påmeldingsfristen til sentralstyremøtet er lørdag 29. august.

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyret
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av de politiske komiteene:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Vi oppfordrer alle som kan å bo privat, men det blir organisert overnatting for alle som ber om det i påmeldingen.

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Reisebestilling

Som hovedregel skal det velges tog, buss, eller andre miljøvennlige transportmidler, fremfor fly. Unntak kan gjøres dersom miljøvennlig transport innebærer en urimelig merkostnad eller vesentlig ulempe for NSO eller den reisende.

Unntak kan gjøres dersom miljøvennlige transportmidler har en reisetid på over 7 timer, eller ved forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder. Send isåfall en e-post til nestleder@student.no

Hvis du får godkjent at du kan bestille flybilletter, gjør du det på egenhånd gjennom reisebyrået FCM Travel. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og passord på e-post.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Hvis du bestiller billetter hos FCM Travel til sentralstyremøte 1, skal du velge «SST1» i feltet «Formål».

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte!