Saker til SST1-20/21

Fristen for å melde nye saker var 26. august.
Frist for å forhåndslevere endringsforslag var 9. september kl. 23.59. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Foreløpig saksliste

SST1 00 Konstituering
SST1 00.01-20/21 Konstituering
SST1 00.02-20/21 Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2020/2021
SST1 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-20/21 Rapporter
SST1 01.02-20/21 Protokollsaker
SST1 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01-20/21 Økonomirapport
SST1 03 Resolusjoner og uttalelser
Resolusjoner
SST1 04 Valg
Ingen saker
SST1 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST1 06 Innkomne saker
SST1 06.01-20/21 Møteplan for sentralstyret 2020/2021
SST1 06.02-20/21 Revidering av retningslinjer for fond
SST1 06.03-20/21 Innstilling til landsmøte 2020
LM10 00.04-20 Godkjenning av forretningsorden
LM10 00.05-20 Godkjenning av saksliste
LM10 01.01-20 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2019
LM10 02.01-20 Regnskap for 2019
LM10 02.02-20 Rammebudsjett for 2021
LM10 05.01-20 Handlingsplan for 2020/2021