Innkalling til SST2-20/21

Dette er innkalling til sentralstyremøte 2 lørdag 24. oktober til søndag 25. oktober. Møtet avholdes digitalt på Zoom og GoPlenum, og streames på student.no og YouTube.

Hopp direkte til:

Frister

 

Komiteene må ha sendt sine rapporter 11.10.2020
Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 08.10.2020
Melde seg på møtet 10.10.2020
Levere forslag til resolusjoner 08.10.2020
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 17.10.2020
Forhåndslevere endringsforslag 21.10.2020

Møtestart og -slutt

Møtet starter lørdag 24. oktober kl. 10.00. Møteslutt søndag 25. oktober er kl. 15.00.

Påmelding

Påmeldingsfristen til sentralstyremøtet var lørdag 10. oktober

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker var 16 dager før møtet.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Forhåndsinnsending av forslag gjøres i GoPlenum av de som skal delta på møtet. Dersom du ikke skal delta på møtet, men likevel har forslagsrett, kan du sende forslag til endringsforslag@student.no.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte!