Saker til SST2-20/21

Fristen for å melde nye saker var 8. oktober.
Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 21. oktober. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Foreløpig saksliste

SST2 00 Konstituering
SST2 00.03-20/21 Konstituering
SST2 01 Rapporter og orienteringer
SST2 01.03-20/21 Rapporter
SST2 01.04-20/21 Protokollsaker
SST2 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST2 03 Resolusjoner og uttalelser
SST2 03.02-20/21 Resolusjoner
SST2 04 Valg
SST2 04.01-20/21 Valg av vedtektskomite
SST2 05 Styringsdokumenter
SST2 05.01-20/21 Revidering av miljø og økonomireglementet
SST2 06 Innkomne saker
SST2 06.04-20/21 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2021
SST2 06.05-20/21 Opprettelse av ny stilling i sekretariatet
SST2 06.06-20/21 Innstillinger til landsmøtet 2020
  LM10 00.01-20 Godkjenning av innkalling
  LM10 00.02-20 Godkjenning av møteledelse
  LM10 00.03-20 Godkjenning av delegater
  LM10 00.06-20 Godkjenning av tidsplan
  LM10 00.07-20 Godkjenning av tillitsperson
  LM10 02.03-20 Godkjenning av valg gjort på SST5 19/20
  LM10 04.01-20 Valg av vararepresentanter til sentralstyret
SST2 06.07-20/21 Opptak til høyere utdanning – diskusjonssak
SST2 06.08-20/21 Landsmøte annethvert år – diskusjonssak
SST2 06.09-20/21 Redesign av NSOs nettsider
SST2 06.10-20/21 Sak unntatt offentligheten