Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyret 2020/2021 > Sentralstyremøte 2 – 2020/21 > Valg og kandidater til vedtektskomite 2020/2021

Valg og kandidater til vedtektskomite 2020/2021

VedtektskomiteenUnder sentralstyremøte 2 – 2020/21 (24. – 25. oktober) skal det velges tre medlemmer til NSOs vedtektskomite 2020/2021.

Still til NSOs
vedtektskomite 2020/2021

På denne siden vil du også finne presentasjonene til alle som stiller til vedtektskomite 2020/2021.

Vedtektskomiteen (VTK) behandler innkomne endringsforslag til NSOs vedtekter, og innstiller til landsmøtet.

Sentralstyret velger årlig tre personer til vedtektskomiteen. Vedtektskomiteen møtes minst én gang for å drøfte og innstille på innkomne endringsforslag til vedtektene. I tillegg deltar vedtektskomiteen på landsmøtet i april 2021 for å presentere sin innstilling til endringsforslagene.

Frist for å stille for å bli vurdert av Valgkomiteen er 18. oktober (utvidet frist)

Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet

Kandidater til NSOs vedtektskomite 2020/2021.