Håvard Rørtveit (VTK)

Vedtektskomiteen

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

Studium:
Jeg tar en bachelorgrad i Sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen

E-post: haavardroertveit@gmail.com
Telefon: 94055676

Kandidatpresentasjon:

Jeg stiller til vedtektskomiteen i Norsk Studentorganisasjon fordi jeg mener at jeg vil kunne gjøre en god jobb i komiteen. Jeg har bred erfaring med vedtektsarbeid fra en rekke organisasjoner. I tillegg til at jeg har direkte erfaring med vedtekter i studentpolitikken fra kontrollkomiteen til Studentparlamentet ved UiB (Sp-UiB), kontrollkomiteen til Velferdstinget Vest (VT Vest) og kontrollutvalget ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) har jeg også igjennom en lang periode i organisasjonslivet opplevd en rekke organisasjonskulturer og deres lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, mandater og instrukser. Dette er erfaringer som jeg ønsker å ta med meg inn i NSO. Vedtektskomiteen skal på vegne av Norges studenter ta en vurdering av og innstille på alle vedtektsendringer innsendt til landsmøtet. Jeg er sikker på at jeg vil være en god ressurs for komiteen. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Håper jeg kan få sentralstyres tillit!