Henriett Seim (VTK)

Vedtektskomiteen

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

Studium: Eg har ein bachelor i økonomi og administrasjon frå NLA høgskulen. Eg sit no som samarbeidsansvarleg i Velferdstinget i Oslo og Akershus, samstudes som eg tar eit fag på UiO.

E-post: Henriette.seim@hotmail.com
Telefon: 97703471

Kandidatpresentasjon:

Mitt namn er Henriette Seim. Eg sit no som samarbeidsansvarleg for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Eg sat i vedtektskomiteen til landsmøtet 2020. Vi hadde møtehelg helga før Covid-19 blei ein realitet, og samfunnet stengte. Fram til no har ikkje arbeidet vi la ned gjort nytte for seg. Eg håpa å få tilliten på nytt til å ta opp igjen arbeidet, for å presentere dei innkomne endringsforslaga til neste landsmøte på best mogleg vis.

Eg har ein bachelor i økonomi og administrasjon, sit i velferds- og likestillingskomite, er glad i studentpolitikk og bidrar gjerne til å gjere NSO til ein litt betre organisasjon.