Marius Frans Linus Hillestad (VTK)

Vedtektskomiteen

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

Studium:
Nåværende: Medievitenskap (BA) Tidligere: Engelsk språk og litteratur (BA) – ikke fullført

E-post: mariusflhillestad@gmail.com
Telefon: 40041627

Kandidatpresentasjon:

Jeg studerer medievitenskap og er for tiden leder av studentutvalget ved det humanistiske fakultet på UiO. Tidligere satt jeg i fagrådet til NSO og har også vært i arbeidsutvalget til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Før dette var jeg dog medlem av kontrollkomiteen til VT fordi jeg synes vedtekter er viktige og nødvendige for at en organisasjon skal fungere så knirkefritt som mulig. I fjor stilte jeg til vedtektskomiteen fordi jeg ønsket å bruke min erfaring fra å tidligere vedtekts og organisasjonsarbeid. Dette syntes jeg var et veldig interessant og spennende arbeid. Siden vedtektsendringene og komiteens behandling av disse aldri ble behandlet på et landsmøte ønsker jeg å bidra med en videreføring av diskusjonene vi hadde i forrige komité og samtidig se på både gamle og nye forslag i lys av den pågående pandemien og de ekstraordinære tiltakene som har vært nødvendig å sette inn.