William Giffen Sæbø (VTK)

Vedtektskomiteen

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Studium:
Enkeltemner Master i nettverk og systemadministrasjon (fullført 2017)

E-post: wsaebo@gmail.com
Telefon: 92814751

Kandidatpresentasjon:

Jeg har gjennom lang tid i forskjellige verv både i NSO, lokalt og regionalt opparbeida meg en solid forståelse av vedtekter. Lokalt satt jeg i flere år som medlem av kontrollkomiteen til Studentparlamentet ved daværende HiOA og mer regionalt som medlem av kontrollkomiteen til Velferdstinget i Oslo og Akershus. I NSO har jeg hatt mange verv – alt fra daværende landsstyret til arbeidsgruppa for styring og medvirkning og i flere komiteer. Jeg har med andre ord vært veldig tett på debattene som har gått rundt vedtekter og organisering som også blir viktig i perioden som kommer. Vedtekter er viktig organisasjonsutvikling. Her kan man gjøre radikale endringer fra et år til et annet om landsmøtet vil det. Jeg er en person som ser det store bildet blant alle detaljene det ofte kan være i forslag til endring av vedtekter. Vedtektsendringer kommer uansett ikke uten forankring. I gjennom hele prosessen mener jeg det er viktig å ha fulgt med på debatter sentralstyret og andre organer i NSO har rundt vedtektene slik at man kan danne seg et bilde hvilken retning organisasjonen ønsker å gå i. Jeg håper med dette sentralstyret vil velge meg til vedtektskomiteen 2020/2021.