Saker til SST5-20/21

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST5 00 Konstituering
SST5 00.05-20/21 Konstituering
SST5 01 Rapporter og orienteringer
SST5 01.10-20/21 Protokollsaker
SST5 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST5 02.04-20/21 NSOs leiemarkedundersøkelse
SST5 03 Resolusjoner og uttalelser
Ingen saker
SST5 04 Valg
Ingen saker
SST5 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST5 06 Innkomne saker
SST5 06.17-20/21 Innstillinger til NSOs landsmøte 2021