Saker til SST1-21/22

SST1 00 Konstituering
SST1 00.01-21/22 Konstituering
SST1 00.02-21/22 Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2021-2022
SST1 00.03-21/22 Godkjenning av møteplan for sentralstyret 2021-2022
SST1 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-21/22 Rapporter
SST1 01.02-21/22 Protokollsaker
SST1 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01-21/22 Økonomirapport
SST1 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST1 03.01-21/22 Resolusjoner
SST1 04 Valg
Ingen saker
SST1 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST1 06 Innkomne saker
SST1 06.01-21/22 Revidering av politisk(e) plattform(er) i 2022 – Diskusjonssak