Saker til SST2-21/22

Fristen for å melde nye saker er 12. oktober.
Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 27. oktober. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Foreløpig saksliste

Samlefil for sakspapirer til SST2

SST2 00 Konstituering
SST2 00.04-21/22 Konstituering
SST2 01 Rapporter og orienteringer
SST2 01.03-21/22 Rapporter
SST2 01.04-21/22 Protokollsaker
SST2 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST2 03 Resolusjoner og uttalelser
Ingen saker
SST2 04 Valg
SST2 04.01-21/22 Valg av vedtektskomite
SST2 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST2 06 Innkomne saker
SST2 06.02-21/22 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2022
SST2 06.03-21/22 Søknad om medlemskap fra Forsvarets Høgskole