Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyret 2021/2022 > Sentralstyremøte 2 – 2021/22 > Valg og kandidater til vedtektskomite 2021/2022

Valg og kandidater til vedtektskomite 2021/2022

VedtektskomiteenUnder sentralstyremøte 2 – 2021/22 (28. oktober) skal det velges tre medlemmer til NSOs vedtektskomite 2021/2022.

Still til NSOs
vedtektskomite 2021/2022

På denne siden vil du også finne presentasjonene til alle som stiller til vedtektskomite 2021/2022.

Vedtektskomiteen (VTK) behandler innkomne endringsforslag til NSOs vedtekter, og innstiller til landsmøtet.

Sentralstyret velger årlig tre personer til vedtektskomiteen. Vedtektskomiteen møtes minst én gang for å drøfte og innstille på innkomne endringsforslag til vedtektene. I tillegg deltar vedtektskomiteen på landsmøtet i april 2022 for å presentere sin innstilling til endringsforslagene.

Frist for å stille for å bli vurdert av valgkomiteen er 21. oktober.

Endelig frist for å fremme eller trekke kandidatur er 27. oktober.

Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet.

Kandidater til NSOs vedtektskomite 2021/2022.