Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Vedtektskomiteen

Vedtektskomiteen

VedtektskomiteenVedtektskomiteen (VTK) behandler innkomne endringsforslag til NSOs vedtekter, og innstiller til landsmøtet.

Sentralstyret velger årlig tre personer til vedtektskomiteen. Vedtektskomiteen møtes minst én gang for å drøfte og innstille på innkomne endringsforslag til vedtektene. I tillegg deltar vedtektskomiteen på landsmøtet for å presentere sin innstilling til endringsforslagene.

Vedtektskomiteen 2019/2020

Henriette Seim
Marius Frans Linus Hillestad
Åste Solheim Hagerup

Kontakt vedtektskomiteen på vtk@student.no