Liste over forkortelser

Liste over forkortelser som du kan komme over i NSO og universitets- og høyskolesektoren.

Hopp direkte til:

Institusjoner

AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
BAS Bergen Arkitekthøgskole
BI Handelshøyskolen BI i Oslo
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole
FiH Fjellhaug Internasjonale Høgskole
HiM Høgskolen i Molde
HiØ Høgskolen i Østfold
HK Høyskolen Kristiania
HVL Høgskulen på Vestlandet
HVO Høgskulen i Volda
INN Høgskolen i Innlandet
KhiO Kunsthøgskolen i Oslo
LDH Lovisenberg diakonale høgskole
MF MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NDH Norges Dansehøyskole
NHH Norges Handelshøyskole
NiH Norges idrettshøgskole
NLA NLA Høgskolen
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NMH Norges musikkhøgskole
NORD Nord universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet Storbyuniversitetet
UiA Universitetet i Agder
UiB Universitetet i Bergen
UiO Universitetet i Oslo
UiS Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet
USN Universitetet i Sørøst-Norge
VID VID vitenskapelige høgskole

Studentsamskipnader

Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet
Samskipnaden Norges Arktiske Studentsamskipnad
SFRN Studentsamskipnaden i Volda
SfS Studentsamskipnaden for Sunnmøre
SiA Studentsamskipnaden i Agder
SINN Studentsamskipnaden i Innlandet
SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
SiS Studentsamskipnaden i Stavanger
SiT Studentsamskipnaden i Trondheim
SiØ Studentsamskipnaden i Østfold
SiÅs Studentsamskipnaden i Ås
SSN Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Student i Nord Nord Studentsamskipnad

Politiske parti

Ap Arbeiderpartiet
FrP Fremskrittspartiet
H Høyre
KrF Kristelig Folkeparti
MDG Miljøpartiet De Grønne
R Rødt
SP Senterpartiet
SV Sosialistisk Venstreparti
V Venstre

Ungdomsparti

AUF Arbeidernes Ungdomsfylking
FpU Fremskrittspartiets Ungdom
GU Grønn Ungdom
HS Høyres Studenter
KrFU Kristelig Folkeparti Ungdom
RU Rød Ungdom
SpU Senterpartiets Ungdom
SU Sosialistisk Ungdom
UH Unge Høyre
UV Unge Venstre

Departement

HOD Helse- og omsorgsdepartementet
KD Kunnskapsdepartementet
UD Utenriksdepartementet
KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet
SMK Statsministerens kontor

Stortinget

NOU Norsk offentlig utredning
Prop. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
UF Utdannings- og forskningskomiteen

Organer i NSO

AU Arbeidsutvalget
FFPK Fag- og forskningspolitisk komite
FR Fagrådet (NSOs representanter i de fagstrategiske enhetene i UHR)
IK Internasjonal komite
KK Kontrollkomiteen
LM Landsmøtet
LMPK Læringsmiljøpolitisk komite
PPK Prinsipprogramkomiteen
SST Sentralstyret
VK Valgkomiteen
VLPK Velferds- og likestillingspolitisk komite
VTK Vedtektskomiteen

Dokumenter i NSO

FPP Forskningspolitisk plattform
IP Internasjonal plattform
LIM Likestillings- inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform
Org.dim. Plattform om organisering av universitets- og høyskolesektoren
PP Prinsipprogram
UPP Utdanningspolitisk plattform
VPP Velferdspolitisk plattform

Andre organisasjoner og organer

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (SO, FS og CRIStin)
CRIStin Current Research Information System In Norway
Diku Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
EO Elevorganisasjonen
FS Felles studentsystem
ISFIT Internasjonal studentfestival i Trondheim
ISU International Students’ Union
Kif Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
LNU Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
LO Landsorganisasjonen i Norge
NFR Norsk Forskningsråd
NHO Næringslivets Hovedorganisasjon
NITO Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NSF Norsk sykepleierforbund
PS Pedagogstudentene
SAIH Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
SFF Senter for fremragende forsking
SFU Senter for fremragende undervisning
SIU Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning
SO Samordna opptak
TEKNA Teknisk-naturvitenskapelig forening
UHR Universitets- og høgskolerådet
Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Europa

BM Board Meeting (ESU sin generalforsamling)
E4 ESU, ENQU, EUA og EURASHE
EC Executive Committee (arbeidsutvalg)
ECTS European Credit Transfer an Accumulation System (studiepoeng)
EHEA European Higher Education Area
EI Education International
ENQU European Association for Quality Assurance in Higher Education
EQAF European Quality Assurance Forum
ERASMUS EUs utdanningsprogram for høyere utdanning
ESC European Students’ Convention
ESU European Students’ Union
EU Den europeiske union
EUA European University Association
EURASHE European Association of Institutions in Higher Education
ICWG International Cooperation Working Group
NOM Nordisk Ordförande Möte (NSO sitt nettverk i ESU)
OECD Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling

Internasjonalt

BRIKS-landene Samlebetegnelse for: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika
GSV Global Student Voice
FN Forente Nasjoner
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Generelle forkortelser

DBH Database for høyre utdanning
FoU Forskning og utvikling
G Folketrygdens grunnbeløp
LMU Læringsmiljøutvalg
UH Universitet og høyskole
UHL Universitets- og høyskoleloven

Kontaktperson


Anita Olsen
Administrasjonskonsulent

E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf:92603696

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no