Studentsamskipnadene og velferdstingene

Studentsamskipnadene

Studentsamskipnadene er opprettet for å gi alle studenter et velferdstilbud der de studerer. De vanligste tilbudene er studentboliger, rådgivningstjenester, helsetjenester, treningstilbud og kafeer.

Studentsamskipnadene er studentstyrt gjennom at studentene kan velge å ha flertall i styret, det øverste organet i studentsamskipnaden. Styrelederen er som regel en student.

På samme måte som ved utdanningsinstitusjonene har studentene rett til å være representert i alle beslutningsorganer ved studentsamskipnadene.

Studentsamskipnadene finansieres av de tilknyttede utdanningsinstitusjonene, statlige tilskudd og semesteravgiften som studentene betaler. Kommunene og/eller fylkeskommunene bruker også å bidra med blant annet helsetilbud eller tomter til studentsamskipnadene.

Velferdstingene

I studentsamskipnadene med mange tilknyttede institusjoner, har studentdemokratiene gått sammen om å danne et velferdsting. Velferdstinget fungerer som studentdemokratienes felles stemme overfor studentsamskipnaden.

Ved de studentsamskipnadene som har velferdsting, er det velferdstinget som velger studentrepresentanter til styret og øvrige organer i studentsamskipnaden. I tillegg bestemmer velferdstinget hvordan semesteravgiften skal fordeles mellom ulike velferdstilbud.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no