Skip to main content

Fond

Har dere en god idé? Søk fondsmidler hos NSO! 

Søknader til NSOs fond må være relevante for studentpolitisk arbeid og bidra til å realisere organisasjonens formål. Gjennom NSOs fond skal man bidra til å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, samt fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og andre relevante aktører. 

NSOs medlemslag og studentdemokratiske organer tilknyttet medlemslagene kan søke fond hos NSO. NSO har i dag følgende fond: 

  • Frifond 
  • Fond for utredninger og undersøkelser 
  • Fond for internasjonale prosjekter 
  • Fond for alumnus (kun for interne NSO-prosjekter) 
  • Fond for historiebok (kun for interne NSO-prosjekter) 
  • Fond for oppfølging av NSOs internasjonale forpliktelser (kun for interne NSO-prosjekter) 

Les retningslinjene for Frifond og retningslinjene for fond i NSO før du søker midler fra våre fond.
NSO har flere fond man kan søke midler til prosjekter fra. I retningslinjene finner du informasjon om hvorvidt du er søknadsberettiget, hva du kan søke penger til og hvor mye man kan søke om, samt informasjon om saksgang, tildeling og rapportering. 
 

Obs! Vi minner om at kun det øverste studentorganet ved institusjonen er søknadsberettiget til Frifond. Dersom du ønsker å søke midler til et prosjekt gjennom Frifond, må søknaden komme via denne instansen. Ta kontakt med NSO eller ditt studentdemokrati for mer informasjon. 

Retningslinjer for fond i NSO Retningslinjer for frifond i NSO

Søk midler fra våre fond ved å fylle ut søknadsskjema.
Etter ferdig utfylt fondssøknad sendes denne til . Sjekk vårt ressursdokument “Hva er en god fondssøknad?” for å få tips til hvordan du kan forbedre søknaden din til våre fond.

 Søknadskjema for fond i NSO

 Etter endt prosjekt må man rapportere på fondsmidlene som er brukt. 

Mal på fondsrapport

Kontaktperson


Una Pasovic
Assisterende sekretariatsleder

E-post:
Tlf: 481 93 927

Anne-Lise Aspmo
Administrasjons - og organisasjonskonsulent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 960 44 612

Relaterte artikler