Skip to main content

Kurs

Vil dere lære mer om studentpolitikk, styrearbeid eller påvirkningsarbeid?
Da kan du bestille kurs hos NSO!

NSO har en kursgruppe som bistår i å skreddersy foredrag og workshops etter deres behov. Dette tilbudet er gratis for NSOs medlemslag. Alle fra det øverste organet i deres studentdemokrati til en mindre linjeforening eller annen gruppe kan bestille kurs fra oss. Vi kommer gjerne på besøk, men kan også tilby digitale kurs og foredrag dersom dette skulle være ønskelig. Vi skreddersyr kurset til deres behov, både med tanke på innhold og tid.

Kurs bestilles ved å sende en e-post til kontaktpersonen i sekretariatet.

Dersom dere ønsker et kurs må følgende informasjon være med i bestillingen av kurset:

  • Hvilken institusjon dere er
  • Hvor kurset skal avholdes eller om det kan holdes digitalt
  • Dato og tidspunkt for kurset
  • Hvor lenge kurset skal vare
  • Om kurset skal være et foredrag eller en workshop
  • Tema og ønsker for kurset (gjerne utdyp)
  • Hvem kurset skal holdes for
  • Antall deltakere på kurset
  • Skal kurset tilpasses nybegynnere, erfarne eller en blandet forsamling
  • Eventuelle behov for tilrettelegging

Kontaktperson


Una Pasovic
Assisterende sekretariatsleder

E-post:
Tlf: 481 93 927

Jonas Skjemstad Rønning
Organisasjonskonsulent

Relaterte artikler