Skip to main content

Å sette saker på dagsorden

Å være studenttillitsvalgt betyr at du er ansvarlig for å løfte saker som er viktige for dem du representerer.

Det er med andre ord ditt ansvar at saker som angår studentene blir fremmet, diskutert og arbeidet med. Dette kan være krevende, men er den viktigste oppgaven til deg som tillitsvalgt.

Først er det viktig å skille mellom hva som menes med å påvirke den lokale dagsorden. Første instans er å skulle fremme saker til utdanningsinstitusjonen din, den andre er å påvirke dagsorden ved ditt lokaldemokrati (for eksempel bystyre, kommune og fylkeskommune). Ved saker som er aktuelle for lokaldemokratiet ditt, anbefaler vi deg å samarbeide med det øverste studentdemokratiske organet (oftest kalt studentparlamentet eller studentrådet) i å komme i kontakt med blant annet kommunestyrerepresentanter.

Dersom du ønsker å fremme saker på det stedet du studerer, er det bestandig mest effektivt å starte på det laveste nivået.

Du må identifisere hva saken din handler om, og hvem det er som kan ta avgjørelser til den. Dersom saken din krever økonomiske vedtak må det alltid behandles av et styrende organ som har vedtaksmyndighet (for eksempel programstyre, fakultetsstyre eller institusjonsstyre). Skulle du være usikker på hvor du skal ta opp sakene dine, så anbefaler vi deg å snakke med det lokale studentdemokratiet.

I de tilfellene hvor saken din omfatter flere ledd ved utdanningsinstitusjonen, kan det være lurt å fremme saken til ditt lokale studentdemokrati. Ved å få saken din behandlet i studentparlamentet (eller lignende) får du større gjennomslagskraft, og flere som kan hjelpe deg med å fronte saken din.

Å være studenttillitsvalgt innebærer også å sette seg inn i organisering av utdanningsinstitusjonen din.

Institusjonshierarkiet

Hvem er hvem i universitets- og høyskolesektoren

Studentsamskipnadene og velferdstingene

Liste over forkortelser

Det viktigste å huske på er at du ikke er alene om oppgaven og at du er en del av et større system som kan hjelpe. I tillegg til studentdemokratiet er det ofte veldig nyttig å får råd fra ansatte ved institusjonene som har kjennskap til problemstillingene som opptar deg.

Sette saker på dagsorden nasjonalt

I likhet med når du skal sette saker på dagsorden lokalt, er det en vesensforskjell på om du ønsker å påvirke NSOs politikk eller den politikken som føres av nasjonale politikere.

Ettersom NSO representerer norske studenter på nasjonalt nivå, og har gode samarbeidsforhold med nasjonale myndigheter og politiske aktører, anbefales det å få NSO til å jobbe for saken din. Det er flere måter du kan få satt saken din på NSOs dagsorden.

Først og fremst er det mulig å fremme saker gjennom ditt lokale studentdemokrati, som er medlemmer i NSO. Disse kan da ta med saken videre inn i organisasjonen. Vi anbefaler å bruke medlemslaget ditt som forslagstiller for saken din.

Du kan ogsåmelde inn saken til arbeidsutvalget i NSO.

Det er også mulig å få et medlem av sentralstyret til å fremme saken din.

For å melde inn saker til behandling i sentralstyret eller til landsmøtet, må du forholde deg til en del frister. Les mer om hvordan du melder inn en sak til sentralstyret i NSO her:

Slik melder medlemslagene saker til sentralstyret

Kontaktperson


Relaterte artikler


  • Institusjonshierarkiet