Klagesakshåndtering

Noen tips og råd til hvordan studentdemokratiet kan håndtere klagesaker på utdanningsinstitusjonen.

Hvis studentdemokratiet hjelper enkeltstudenter med klagesaker, er det lurt å ha skikkelig rutiner for behandling av disse.

 • Vær profesjonell og bevisst på hvordan du ordlegger deg
 • Ikke automatisk gi studenter rett, men opplys om deres rettigheter
 • Be om å få klagesaken presentert skriftlig med alle tilhørende dokumenter
 • Sett deg godt inn i saken før du antyder retning eller mulig utfall for studenten
 • Ikke lov noe du ikke kan holde; studentene stoler på dere!

De mest sentrale, nasjonale lover og forskrifter er:

I tillegg til sentrale lover, finnes det mange lokale reglement og retningslinjer studenter må forholde seg til. Disse er blant annet:

 • Eksamensreglement
 • Praksisreglement
 • Studie- og fagplan

Lokale lover er underordnet sentrale lover (UH-loven og sentrale forskrifter og rammeplanverk). Hvordan løser vi en klagesak? Det beste er om man klarer å løse en sak på lavest mulig nivå. Vær åpen for løsninger og vær konstruktiv. Dersom partene ikke kommer til en enighet, kan det være nødvendig å skrive en klage. Tips til klageskriving:

 • Ta vare på egen kopi
 • Klagen sendes til institusjonen og ikke til en enkeltperson
 • Kort forklar bakgrunn for saken (hva har skjedd, all tidligere skriftlig dialog osv)
 • En klagenemd forholder seg til lov og rett, ikke om du er sint, såret eller skuffet
 • Skriv kort og konsist hva du ønsker å oppnå med saken din
 • Vær saklig og konstruktiv

NB! Spør om studenten er organisert i en fagforening. Det kan hende at saken er av en slik art at organisasjonens advokater kan se på den i stedet for dere. Som studentdemokrati råder vi dere til ikke å ta part i klagesaker, men være rådgivere for studenter som trenger hjelp. Det kan være vanskelig for dere å vite hvilken part som har rett i en sak, og det bør avgjøres av folk med juridisk kompetanse. Ofte trenger studenter bare hjelp til å skrive en klage på en skikkelig måte, få informasjon om hvor de bør sende den, tips om frister osv. De fleste saker kan løses enkelt og greit på kontoret! Ta kontakt med oss i NSO dersom dere trenger flere råd eller tips til hvordan håndtere klagesaker. Enkeltstudenter kan også ta kontakt med oss direkte for veiledning, men vi anbefaler at dere forsøker å løse tvister lokalt i førsteomgang. Dere vet best hvordan ting fungerer hos dere. Lykke til med klagesaksarbeidet!

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no