Motta informasjon om ledige verv

NSO oppnevner og foreslår ofte studentrepresentanter til eksterne råd, styrer og utvalg. Det er anledning for alle studenter å stille til disse.

Vi kan sende deg en orientering på e-post når vi kunngjør nye verv som du kan stille til. Du kan når som helst melde deg av lista hvis du ikke lenger ønsker å motta e-post.

Motta informasjon om ledige verv

Kontaktperson


Relaterte artikler


Read more …Motta informasjon om ledige verv

 • Hits: 1247

Personvernerklæring

Vedtatt av arbeidsutvalget 21. september 2017.

Norsk studentorganisasjon (NSO) behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger NSO mottar og samler inn når du bruker våre tjenester, inkludert nettstedet student.no.

1.    Behandlingsansvarlig

NSO er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som blir samlet inn i forbindelse med virksomheten.

2.    Personopplysninger

2.1 Opplysninger du selv gir til NSO

NSO behandler personopplysningene du selv oppgir, inkludert på eller via student.no. Det gjelder for eksempel hvis du abonnerer på nyhetsbrevet, sender inn et kandidatskjema, eller melder deg på et arrangement i regi av NSO.

Informasjonen du oppgir inkluderer vanligvis ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, i tillegg til for eksempel behov for tilrettelegging på arrangement, eller din egen presentasjon av deg selv i et kandidatskjema.

2.2 Opplysninger som samles inn når du bruker NSOs tjenester

Når du bruker student.no registrerer NSO, gjennom analyseverktøy, hvordan siden blir brukt.

Det samles informasjon om trafikken på nettsiden, for eksempel bruks- og navigasjonsmønstre, hvilke deler av siden som blir lest, og hva brukerne skriver i søkefeltet.

Den tekniske løsningen for epostlister, som du kan registrere deg på via student.no, leveres av en tredjepart (Mailchimp). Det blir samlet informasjon om blant annet hvilke epostlister du har registrert deg på, hvilke av e-postene som åpnes, hva slags epostklient du bruker og hva du klikker på i e-postene.

Den tekniske løsningen for skjemautfylling, som blant annet benyttes til kandidatskjema og påmelding og evaluering av NSOs arrangement, leveres av en tredjepart (Enalyzer). Informasjonen som samles inn er den informasjonen du selv oppgir i skjemaet. I forbindelse med for eksempel evalueringer oppgis det i skjemaet hvis informasjonen er anonym. Da samles informasjonen på en slik måte at NSO ikke kan vite identiteten til personen som sender inn skjemaet.

2.3 Informasjonskapsler (cookies)

NSOs nettside, student.no, benytter informasjonskapsler. Informasjonskapslene er små informasjonsfiler som blir lagret på datamaskinen din og som gjør at dine valg og preferanser kan bli lagret mens du er inne på siden.

Informasjonskapsler benyttes også av tredjepartstjenester på eller via student.no, inkludert Google, Facebook, Twitter, Instagram, Mailchimp, Enalyzer og FCM Travel.

Hvis du klikker på lenker eller bruker tjenester som leveres av tredjeparter, er det vilkårene for disse tredjepartstjenestene som gjelder, inkludert vilkårene for informasjonskapsler.

De fleste nettlesere har funksjonalitet du kan benytte for å stenge for informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at slik stenging fører til at tjenestene ikke fungerer slik de er tenkt.

3.    Bruk av personopplysninger

NSO bruker personopplysninger for å levere de tjenestene du benytter på eller via student.no, eller får levert på andre måter.

NSO tar vare på opplysninger du selv har oppgitt, for eksempel hvis du melder deg på et arrangement eller leverer et kandidatskjema. Profilene brukes internt for å levere de tjenestene du har bedt om (deltakelse på et arrangement, mottak av informasjon på e-post, tilgang til reisebestillingstjeneste, med mer).

Noen ganger sammenstilles personopplysninger fra flere steder. Hvis for eksempel en e-postadresse du oppgir blir inaktiv, kan en nyere e-postadresse bli hentet fra en annen kilde (påmelding til et NSO-arrangement, en epostliste, eller lignende).

4.    Utlevering av personopplysninger

Hvis det er nødvendig for å levere en tjeneste du har bedt om, kan NSO dele personopplysninger med tredjeparter. Det gjelder for eksempel deling av navn, e-postadresse og telefonnummer med selskap som leverer reisebestillingstjenester (FCM Travel), eller hvis du skal overnatte på hotell som bestilles av NSO. Dersom du blir valgt eller nominert til et verv, deler NSO navn, e-post, telefonnummer, og eventuelt studiested, med utvalget/organet du er valgt/oppnevnt til.

Hvis du stiller til et verv som velges av landsmøtet eller sentralstyret i NSO, blir kandidatskjemaet ditt kunngjort i sin helhet og synlig for offentligheten. Du kan imidlertid velge ikke å vise e-post og/eller telefonnummer i kandidatskjemaet som kunngjøres.

Hvis du stiller til et eksternt verv som velges av arbeidsutvalget, blir kandidatskjemaet unntatt offentlighet og kun gjort tilgjengelig for de personene som skal behandle oppnevningen/nominasjonen.

Informasjon om at du har verv i NSO, eller har blitt nominert eller valgt av NSO, er offentlig.

5.    Håndtering av personopplysninger

Tilgangen til personopplysninger begrenses til de personene som må ha denne tilgangen for å levere de tjenestene NSO skal levere. Tilgangen til opplysninger er sikret med adgangskontroll.

Dine personopplysninger blir lagret så lenge NSO har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning. Når det ikke lenger er saklig behov for opplysningene, blir de slettet eller anonymisert.

6.    Bilder og video

Det blir tatt fotografier på de fleste NSO-arrangement, inkludert av deltakerne. Fotografiene brukes blant annet for å orientere om aktiviteten i organisasjonen på sosiale medier, som for eksempel Facebook og Instagram, og på student.no.

På enkelte arrangement, inkludert på landsmøter og sentralstyremøter, blir det gjort videoopptak som strømmes til sosiale medier og på student.no. Hvis det gjøres videopptak på et arrangement blir deltakerne informert om dette. Hovedformålet med å bruke video er å spre informasjon om, og skape åpenhet rundt, politiske beslutninger og aktiviteten til NSO.

7.    Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er registrert om deg. Du kan kreve retting eller sletting i samsvar med gjeldende lovgivning.

8.    Endringer av denne personvernerklæringen

NSO kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres, eller når det er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning.

9.    Henvendelser

Du kan henvende deg til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hvis du har spørsmål om NSOs behandling av personopplysninger.

Kontaktperson


Read more …Personvernerklæring

 • Hits: 851

Verv i Universitets- og høgskolerådet

universitets og høgskolerådet

Som representant i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er du med å forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Alle studenter kan stille til disse utvalgene. NSO dekker eventuelle kostnader til reise og opphold for deltakelse.

Arbeidsutvalget i NSO supplerer fortløpende til ledige plasser.

Om Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk. UHR er en felles stemme for institusjonene overfor blant annet regjeringen, Kunnskapsdepartementet (KD) og Stortinget.

UHR har mange ulike utvalg som jobber med både overordnede fagstrategiske problemstillinger og fagspesifikke spørsmål.

NSO oppnevner studentrepresentanter til alle disse utvalgene.

Oppgavene som studentrepresentant i Universitets- og høgskolerådet

Som studentrepresentant i et utvalg i UHR deltar du gjennom samlinger og skriftlige innspill. På disse samlingen kommer det representanter fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr det aktuelle faget. Du får mulighet til å komme med dine innspill og bidrag til de sakene som utvalget jobber med.

Det varierer hvor mye aktivitet det er i de ulike utvalgene. De fleste utvalgene møtes typisk én til fire ganger i løpet av et studieår.

Studentrepresentantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

Å være tillitsvalgt på vegne av NSO

Fagstrategiske enheter

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Som representant i en fagstrategisk enhet er man med å påvirke fagfeltet sitt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Sentralstyret i NSO oppnevner tre studenter til hver av disse enhetene på sitt siste møte før sommeren. Før møtet lager valgkomiteen en innstilling (anbefaling) til sentralstyret om hvem de mener bør velges.

Hver fagstrategiske enhet har også et arbeidsutvalg, hvor én av de tre studentrepresentantene er med på å forberede og behandle saker mellom møtene. Enhetene er organisert i henhold til UHR sine retningslinjer

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd, som får sitt mandat fra sentralstyret.

Fristen for å stille til en fagstrategisk enhet for perioden 2022/2023 er 30. Juni.

Fristen for å stille til en fagstrategisk enhet for perioden 2023/2024 for å bli vurdert av valgkomiteen er 31. mai.

Arbeidsutvalget supplerer til ledige plasser etter 31. mai, jf. listen under.

Du stiller til en fagstrategisk enhet ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Still til en fagstrategisk enhet

Fagstrategisk enhet Ledig 2022/2023
UHR-Helse og sosial 0
UHR-Humaniora 1
UHR-Kunst, design og arkitektur 2
UHR-Lærerutdanning 0
UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) 2
UHR-Samfunnsfag 0
UHR-Samisk 3
UHR-Økonomi og administrasjon 1

Fagorganer i UHR

Fagorganene dekker spesifikke utdanninger innenfor de ulike fagfeltene. Det er de fagstrategiske enhetene som bestemmer om det skal opprettes et fagorgan for en bestemt utdanning innenfor enhetens fagfelt.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene alle fagorganene. NSO har som hovedregel rett til én studentrepresentant til hvert fagorgan i UHR.

Fristen for å stille til et fagorgan for perioden 2022/2023 er opprinnelig 30. juni.

Arbeidsutvalget supplerer fortløpende til ledige plasser etter 30. Juni, jf. listen under.

Du stiller til et fagorgan i UHR ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Still til et fagorgan

Fagorganer tilknyttet UHR-Helse og sosial

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen audiologi og optometri 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag 0
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag (én til ergoterapi og én til ortopediingeniørfag) 2
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi 0
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen medisin 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen radiografi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie 0
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie 1

Fagorganer tilnyttet UHR-Humaniora

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for allmenn litteraturvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for arkeologi 1
Nasjonalt fagorgan for asiatiske og afrikanske fag 1
Nasjonalt fagorgan for dans 1
Nasjonalt fagorgan for drama -og teatervitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for engelsk 1
Nasjonalt fagorgan for filosofi og idehistorie 1
Nasjonalt fagorgan for gresk og latin 0
Nasjonalt fagorgan for historie 1
Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning 1
Nasjonalt fagorgan for kristendomskunnskap og religionsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for kulturvitenskap og kulturhistorie 1
Nasjonalt fagorgan for kunsthistorie 0
Nasjonalt fagorgan for lingvistiske fag 1
Nasjonalt fagorgan for mediestudier 1
Nasjonalt fagorgan for musikk 1
Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur 1
Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk 1
Nasjonalt fagorgan for romanske språk og litteratur 1
Nasjonalt fagorgan for slaviske språk 1
Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolkning 1
Nasjonalt fagorgan for tysk 1
Nasjonalt fagorgan for vitenskap og teknologistudier 1

Fagorganer tilknyttet UHR-Kunst, design og arkitektur

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur 1
Nasjonalt fagorgan for design 1
Nasjonalt fagorgan for scenekunst og film 1
Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk 0
Nasjonalt fagorgan for visuell kunst 1

Fagorganer tilknyttet UHR-Lærerutdanning

I fagorganene tilknyttet UHR-Lærerutdanning har NSO rett til to (2) representanter.

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanningen 2
Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanningen 2
Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanningen 0
Nasjonalt fagorgan for lektorutdanningen 2

Fagorganer tilknyttet UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for biofag 0
Nasjonalt fagorgan for elektrofag 1
Nasjonalt fagorgan for fysikk (Norsk fysikkråd) 1
Nasjonalt fagorgan for geofag 1
Nasjonalt fagorgan for IKT 1
Nasjonalt fagorgan for kjemi 1
Nasjonalt fagorgan for konstruksjonsfag 1
Nasjonalt fagorgan for matematikk (Norsk matematikkråd) 1
Nasjonalt fagorgan for tverrfaglig teknologi 1

Fagorganer tilknyttet UHR-Samfunnsfag

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for geografi 1
Nasjonalt fagorgan for idrett og kroppsøving 1
Nasjonalt fagorgan for informasjonsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for samfunnsøkonomi 1
Nasjonalt fagorgan for sosialantropologi 1
Nasjonalt fagorgan for sosiologi 1
Nasjonalt fagorgan for statsvitenskap 0
Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for globale utviklingsstudier 0
Nasjonalt fagorgan for juridiske fag (to plasser) 0

Fagorganer tilknyttet UHR-Økonomi og administrasjon

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for bedriftsøkonomisk analyse 1
Nasjonalt fagorgan for administrasjonsfag 1
Nasjonalt fagorgan for regnskaps- og revisjonsfag 1
Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft 0
Nasjonalt fagorgan for metodefag 1

Fellesstrategiske enheter

De strategiske enhetene er nasjonale samordningsarenaer for medlemsinstitusjonene og gir råd til UHRs styre. UHRs fellesstrategiske enheter dekker institusjonenes felles oppgaver.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til fellesstrategiske enheter. NSO har som hovedregel rett til én studentrepresentant til hver fellesstrategisk enhet i UHR.

Fristen for å stille til en fellesstrategiske enheter for perioden 2022/2023 er 30. juni.

Arbeidsutvalget supplerer fortløpende til ledige plasser etter 30. Juni, jf. listen under.

Du stiller til fellesstrategiske enheter i UHR ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Still til fellesstrategiske enheter

Fellesstrategisk enhet Ledig 2022/2023
UHR-Administrasjon 0
UHR-Bibliotek 1
UHR-Forskning 0
UHR.Innovasjon 0
UHR-Museum – Ikke studentrepresentant 0
UHR-Publisering – Ikke studentrepresentant 0
UHR-Utdanning 0

Kontaktperson


Eksterne lenker


Read more …Verv i Universitets- og høgskolerådet

 • Hits: 3628

Klagesakshåndtering

Noen tips og råd til hvordan studentdemokratiet kan håndtere klagesaker på utdanningsinstitusjonen.

Hvis studentdemokratiet hjelper enkeltstudenter med klagesaker, er det lurt å ha skikkelig rutiner for behandling av disse.

 • Vær profesjonell og bevisst på hvordan du ordlegger deg
 • Ikke automatisk gi studenter rett, men opplys om deres rettigheter
 • Be om å få klagesaken presentert skriftlig med alle tilhørende dokumenter
 • Sett deg godt inn i saken før du antyder retning eller mulig utfall for studenten
 • Ikke lov noe du ikke kan holde; studentene stoler på dere!

De mest sentrale, nasjonale lover og forskrifter er:

I tillegg til sentrale lover, finnes det mange lokale reglement og retningslinjer studenter må forholde seg til. Disse er blant annet:

 • Eksamensreglement
 • Praksisreglement
 • Studie- og fagplan

Lokale lover er underordnet sentrale lover (UH-loven og sentrale forskrifter og rammeplanverk). Hvordan løser vi en klagesak? Det beste er om man klarer å løse en sak på lavest mulig nivå. Vær åpen for løsninger og vær konstruktiv. Dersom partene ikke kommer til en enighet, kan det være nødvendig å skrive en klage. Tips til klageskriving:

 • Ta vare på egen kopi
 • Klagen sendes til institusjonen og ikke til en enkeltperson
 • Kort forklar bakgrunn for saken (hva har skjedd, all tidligere skriftlig dialog osv)
 • En klagenemd forholder seg til lov og rett, ikke om du er sint, såret eller skuffet
 • Skriv kort og konsist hva du ønsker å oppnå med saken din
 • Vær saklig og konstruktiv

NB! Spør om studenten er organisert i en fagforening. Det kan hende at saken er av en slik art at organisasjonens advokater kan se på den i stedet for dere. Som studentdemokrati råder vi dere til ikke å ta part i klagesaker, men være rådgivere for studenter som trenger hjelp. Det kan være vanskelig for dere å vite hvilken part som har rett i en sak, og det bør avgjøres av folk med juridisk kompetanse. Ofte trenger studenter bare hjelp til å skrive en klage på en skikkelig måte, få informasjon om hvor de bør sende den, tips om frister osv. De fleste saker kan løses enkelt og greit på kontoret! Ta kontakt med oss i NSO dersom dere trenger flere råd eller tips til hvordan håndtere klagesaker. Enkeltstudenter kan også ta kontakt med oss direkte for veiledning, men vi anbefaler at dere forsøker å løse tvister lokalt i førsteomgang. Dere vet best hvordan ting fungerer hos dere. Lykke til med klagesaksarbeidet!

Kontaktperson


Relaterte artikler


Eksterne lenker


Medlemslag

 • Tilbud til medlemslag

 • Fond

 • Kurs

 • Å sette saker på dagsorden

 • Klagesakshåndtering


Read more …Klagesakshåndtering

 • Hits: 805

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no