Du er her: Student.no > Om NSO > Trivsel i NSO

Trivsel i NSO

Avspark 2013Det skal være gøy, lærerikt og motiverende å engasjere seg i NSO.

Det er av stor verdi at du bidrar til fellesskapet som skaper politikkutvikling, gjennomslag og gode opplevelser for mange andre engasjerte studenter.

Sammen skal vi sikre et godt miljø med takhøyde for å diskutere og si meningene våre. Dette gjelder også de sosiale og uformelle delene av alle NSO-arrangement.

Som engasjert i NSO har vi ingen toleranse for trakassering eller diskriminering. Vi tar vare på hverandre og viser gjensidig respekt.

Det er et felles ansvar å sørge for at møtearenaene vi deltar på er trygge, og at alle ønskes velkommen. Det betyr også at du tar ansvar dersom andre ikke gjør det, for eksempel hvis noen behandles dårlig eller har uønskede opplevelser

Landsmøtet har vedtatt prinsipper for oppførsel i NSO som vi forventer at alle etterfølger gjennom å:

  • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende eller trakasserende.
  • Alle skal føle seg velkommen og sett i NSO og ingen representanter eller deltakere skal komme med uttalelser som kan oppleves som ubehagelig eller diskriminerende. Vis respekt for andres grenser.
  • Bidra til et åpent debattklima der alle skal føle seg velkomne, og der det også tas ansvar for å ytre uenighet på en saklig måte.
  • Bidra til å skape et inkluderende og innbydende miljø for alle deltakere på både formelle og uformelle arenaer.
  • Være til stede og delta på programfestede aktiviteter under seminarer, konferanser og møter, og vise respekt for disse.
  • Ulovlige rusmidler er ikke tillatt på NSOs arrangementer.
  • Ha et ansvarlig forhold til alkohol på NSO sine arrangementer. Press rundt bruk av alkohol skal ikke finne sted.

På alle våre arrangementer oppnevnes det tillitspersoner med representanter fra deltakere, arbeidsutvalget og sekretariatet. Tillitspersonene har hovedansvaret for at disse prinsippene blir overholdt og at det sosiale miljøet på NSOs arrangementer er godt, og kan kontaktes vedrørende brudd eller mulige brudd på ett eller flere prinsipper.

Varsling

Hvordan klager eller varsler håndteres blir vurdert fra sak til sak, men det er ikke tillitspersonene eller arbeidsutvalgets oppgave å vurdere om en handling er i strid med norsk lov eller straffbart. Dette er opp til det offentlige rettsvesenet og dets behandling av saken.

Hvis det skulle være noe vi burde være klar over utenom arrangementene våre, kan man sende inn en varsling i skjemaet under. Varslene håndteres av sekretariatsleder og verneombud som vurderer hvordan saken skal tas videre. Det er mulig å varsle anonymt hvis det er nødvendig, og disse varslene skal også bli håndtert.

Skjema for varsling