Trygg organisasjon

Avspark 2013 300x200

Det skal være gøy, lærerikt og motiverende å engasjere seg i NSO.

Det er av stor verdi at du bidrar til fellesskapet som skaper politikkutvikling, gjennomslag og gode opplevelser for mange andre engasjerte studenter.

Sammen skal vi sikre et godt miljø med takhøyde for å diskutere og si meningene våre. Dette gjelder også de sosiale og uformelle delene av alle NSO-arrangement.

Som engasjert i NSO har vi ingen toleranse for trakassering eller diskriminering. Vi tar vare på hverandre og viser gjensidig respekt.

Avspark 2016 300x200

Det er et felles ansvar å sørge for at møtearenaene vi deltar på er trygge, og at alle ønskes velkommen. Det betyr også at du tar ansvar dersom andre ikke gjør det, for eksempel hvis noen behandles dårlig eller har uønskede opplevelser

Landsmøtet har vedtatt etiske retningslinjer som vi forventer at alle etterfølger gjennom å:

  • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende eller trakasserende.
  • Alle skal føle seg velkommen og sett i NSO og ingen representanter eller deltakere skal komme med uttalelser som kan oppleves som ubehagelig eller diskriminerende. Vis respekt for andres grenser.
  • Bidra til et åpent debattklima der alle skal føle seg velkomne, og der det også tas ansvar for å ytre uenighet på en saklig måte.
  • Bidra til å skape et inkluderende og innbydende miljø for alle deltakere på både formelle og uformelle arenaer.
  • Være til stede og delta på programfestede aktiviteter under seminarer, konferanser og møter, og vise respekt for disse.
  • Ulovlige rusmidler er ikke tillatt på NSOs arrangementer.
  • Ha et ansvarlig forhold til alkohol på NSO sine arrangementer. Press rundt bruk av alkohol skal ikke finne sted.

Avspark 2017 300x200

Varsling

NSOs retningslinjer for trygg organisasjon beskriver mottak av varsler og håndtering av saker som innebærer seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd, overgrep og annen uønsket adferd i NSO. Konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon er grunnleggende prinsipper for hvordan NSO skal håndtere varsling.

Kontaktperson


Una Pasovic
Assisterende sekretariatsleder

E-post:
Tlf: 481 93 927

Relaterte artikler


Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no