Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Billigere tannhelse

Billigere tannhelse

Mange studenter unngår å gå til tannlegen fordi det er for dyrt.

Bare seks av ti studenter besøkte tannlegen det siste året, viste en Sentio-undersøkelse NSO og Universitas gjennomførte i 2011. Tidligere rapporter har vist at dette skyldes dårlig økonomi og høye priser på tannhelsetilbud. NSO mener at dette er svært uheldig, da dette kan føre til at man ikke får gode rutiner knyttet til egen tannhelse. På sikt kan dette medføre dårligere tannhelse også senere i livet.

NSO mener at tannbehandling for studenter må være en del av den offentlige helsetjenesten, slik at tannlegetjenester for studenter får en egenandel på lik linje med andre  helsetjenester i Norge. NSO mener videre at fram til dette er en realitet må studenter få  rabatt på tannhelsetjenester på 75 prosent, på lik linje med unge mellom 19–20 år. Rabatten må være uavhengig av alder, bo -og studiested.