Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Rabatt på kollektivtransport

Rabatt på kollektivtransport

NSO mener at det skal være 50 % studentrabatt på all kollektivtransport.

Studentrabatt på kollektivtransport er viktig for å holde studentenes faste utgifter nede. NSO krever at det skal være 50 % studentrabatt over hele landet, og at rabatten skal gjelde uavhengig av alder, bo- og studiested.

Svært mange studenter har dårlig råd, de fleste lever på studielån og en liten ekstrajobb ved siden av. De eldre studentene får like lite studielån og må forholde seg til de samme inntektsgrensene i Lånekassa som de yngre studentene. NSO krever derfor at det innføres studentrabatt for alle studenter, uavhengig av alder og bo- og studiested. En student er en student, uansett alder.