Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Arbeidslivsrelevans

Arbeidslivsrelevans

Studentene skal i løpet av studiet bli bevisst sin egen kompetanse og hvordan den kan være til nytte i arbeidslivet.

  • Praksis skal være en del av alle studieprogram.
  • Det skal være en mulighet for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives i samarbeid med arbeidslivet.
  • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal sikre at samarbeidet med det regionale arbeids- og næringslivet når fagmiljøene slik at det gir positive utslag i alle studieprogram.