Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Finansiering av høyere utdanning

Finansiering av høyere utdanning

Finansiering av norsk høyere utdanning skal sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for institusjonene.

For at utdanningsinstitusjonene skal kunne satse på kvalitet skal vi ha et finansieringssystem som muliggjøre langsiktige investeringer gjennom en større basisfinansiering til institusjonene, og en mindre resultatbasert finansiering basert på utvalgte indikatorer innen forskning og utdanning.

  • Basiskomponenten bør økes og utgjøre mesteparten av bevilgningen til institusjonene for å kunne sikre en stabil produksjon av forskning og utdanning som ikke settes direkte under økonomisk press for studentgjennomføring eller forskningsproduksjon.
  • Utdanningskomponenten skal stimulere til målrettet arbeid fra institusjonen for at utdanningen har høy kvalitet ved at studenter oppnår forventet læringsutbytte, og bidra til at studentene fullfører utdanningen.
  • Faglig fremragende forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer bør verdsettes og belønnes deretter gjennom senterordninger.