Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Læringsmiljø

Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø innebærer at det legges til rette for at studenten skal kunne lære og utvikle seg både faglig og som fremtidig yrkesutøver.

Dette innebærer å skape gode fysiske, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske rammer i studiesituasjonen.

  • Alle studenter skal ha lovfestet rett til et studentombud.
  • Arbeidstilsynet eller tilsvarende etat må i større grad føre tilsyn med studentenes læringsmiljø, både i form av uanmeldte besøk og ved at studenter innrapporterer avvik.
  • Alle studenter skal ha tilgang på nødvendige spesialrom, og teknisk utstyr som brukes til undervisning må holde høy standard og være oppdatert.