Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Praksis

Praksis

Praksis skal trene studentene på reelle arbeidssituasjoner og lære seg å arbeide kunnskapsbasert.

  • Institusjonene må ha dekning av relevante praksisplasser for studentene som er tatt opp til studiet.
  • For å sikre lik mulighet til å ta høyere utdanning skal alle ekstrautgifter i forbindelse med studieplanfestet praksis dekkes av utdanningsinstitusjonene.
  • Det må sikres formell veilederkompetanse hos praksisveilederne. Kun fagpersonell med relevant erfaring fra praksisfeltet over minst tre år skal brukes som veileder på praksisstedene.