Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Skikkethet

Skikkethet

Utdanninger som omfattes av skikkethetsforskriften skal være utdanninger der kandidatene gjennom utdanningsløp og yrkesliv kommer i kontakt og jobber med særlig sårbare og utsatte samfunnsgrupper.

  • I forbindelse med varsling skal studenter kunne være anonyme frem til det blir en sak for Skikkethetsnemnda.
  • Dersom det oppstår tvil om en students skikkethet, skal det gjøres en særskilt skikkethetsvurdering, og veiledning ut av studiet skal ikke forekomme.
  • Studenten skal få veiledning som er spesifikt rettet mot grunnlaget for tvilsmelding.