Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Undervisning, oppfølging og veiledning

Undervisning, oppfølging og veiledning

Studenter skal gjennom studiene få økt kunnskap, kompetanse og generelle ferdigheter, og det høyere utdanningssystemet skal legge til rette for at utvikling kan skje gjennom varierte lærings- og vurderingsformer på alle nivå.

Det er et institusjonelt ansvar at undervisere holder seg oppdatert på nye lærings- og vurderingsformer. For å sikre faglig utvikling, læring og motivasjon er det viktig at studentene får oppfølging gjennom hele studieløpet. Veiledning skal gjøre studenten i stand til å gjennomføre utdanningen på en god måte. Faglig veiledning en-til-en gir stort utbytte og skal gis av vitenskapelige tilsatte.

  • Ved oppstart av et studie skal alle studenter få tildelt om en faglig mentor som skal bistå studenten med faglig oppfølging og veiledning. Dette skal være en vitenskapelig ansatt.
  • Undervisning kun skal være obligatorisk i de tilfellene der læringsutbyttet ikke kan erverves på annen måte enn gjennom oppmøte eller i fag der flere studenter i en gruppe eller klasse må være til stede for å kunne gjennomføre undervisningen.
  • Lærings- og undervisningsformer skal ha høy grad av interaksjon mellom studenter og undervisere og basere seg på oppdatert og relevant pensum.