Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet > Vurdering og eksamen

Vurdering og eksamen

Vurderingsformene skal teste studentenes oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene relatert til kvalifikasjonsrammeverket.

Vurderingene skal være en del av læringsprosessen i høyere utdanning og sees i sammenheng med valgte læringsformer og læringsutbyttebeskrivelser.

  • Det skal være minst to sensorer på alle eksamener, hvorav minst en ekstern. Dersom ekstern sensur ikke er mulig, skal det foretas en ekstern vurdering av sensorveiledningen. Det skal lovfestes at sensorveiledninger skal foreligge i alle emner.
  • Det skal være både individuelle og gruppebaserte vurderingsformer og at alle studenter skal utsettes for et mangfold av vurderingsformer gjennom studiet.
  • Blindsensur skal være den gjeldende praksis på alle utdanningsinstitusjoner.