Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene skal bli prioritert

31.10.2020

Studentene skal bli prioritert

I dag har Norsk studentorganisasjon (NSO) arrangert årets landsmøte og vedtatt studentbevegelsen prioriteringer den neste perioden. Ambisjonen er at studentene og høyere utdanning fortsatt skal bli prioritert i neste stortingsperiode, og at studentbevegelsen fortsatt er en sterk og samlet stemme.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 31/10-20

—  Perioden vil handle om å utnytte studentbevegelsens bredde og styrke for å sikre politisk gjennomslag. Målet er at partiene prioriterer studenter og høyere utdanning i deres partiprogram og fremtidige regjeringserklæringer , sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Norsk studentorganisasjon fyller dette året 10 år, mens den norske studentbevegelse fyller i dag 31. oktober 84 års dagen. Den pågående pandemien har gitt Norsk studentorganisasjon utfordringer med å samle organisasjonen og feire 10 årsjubileet. Derfor var det gledelig å se studentbevegelsen vise sin styrke og sitt omfang under helgens digitale landsmøte.

Gratulerer med dagen alle sammen, jeg er virkelig rørt av våre studenttillitsvalgte. På jubileet til studentbevegelsen viser våre tillitsvalgte at organisasjonen selv i en utfordrende tid fortsatt er sterk og skal bli stadig sterkere fremover, avslutter Trohjell

 

Vedtatt handlingsplan for NSO 2020/21

 NSOs politiske prioriteringer for perioden er:

  • Å jobbe for at studentenes rettigheter blir styrket i revideringen av Universitets- og høyskoleloven.
  • Å jobbe for at NSOs valgprioriteringer er sterkt synlig i partienes valgprogrammer for stortingsperioden 2021-2025.
  • Å jobbe for at NSO får gjennomslag for sine krav til statsbudsjettet.
  • Å jobbe for at utdanningskvaliteten og studentvelferden ikke svekkes som en konsekvens av koronasituasjonen, og at erfaringene fra situasjonen brukes til å videreutvikle kvaliteten og velferden for studenter i høyere utdanning.
  • Å jobbe for at sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at sektoren jobber for at verden skal nå måla.
  • Å jobbe for kompetansebygging i sektoren knyttet til digital undervisning og at det tilrettelegges med midler til studenter for å følge den undervisningen.
  • Å jobbe for at det blir investert og forsket på forebyggende tiltak som iverksettes for å bedre studentene sin psykiske helse.
  • Å sikre rettighetene til studenter med tilretteleggingsbehov og studenter med nedsatt funksjonsevne.

NSOs organisatoriske prioriteringer for perioden er:

  • Å videreutvikle arbeidet med å styrke medvirkning i organisasjonen.
  • Man skal jobbe for å fremme gode møte- og rekrutteringsarenaer under og etter koronasituasjonen, for å sikre og styrke mangfoldet av studenter i organisasjonen.

 

Del dette