Du er her: Student.no > Pressemelding > Viktige tiltak for å få flere studenter på utveksling

30.10.2020

Viktige tiltak for å få flere studenter på utveksling

I dag la regjeringen fram stortingsmeldingen En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. Norsk Studentorganisasjon (NSO) er glad regjeringen fortsetter å sette et høyt mål om at halvparten av alle norske studenter skal reise på utveksling. Et viktig tiltak for å nå målet er at regjeringen foreslår at studenter nå aktivt må melde seg av utveksling.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 30/10-20

-Internasjonalisering av utdanning er viktig for samfunnet og for samhold og kulturell utveksling på tvers av landegrenser. Derfor er det veldig bra at regjeringen nå fortsetter å sette svært ambisiøse mål for utveksling, og at målet følges opp med konkrete tiltak. Det er viktig at Stortinget følger opp disse tiltakene, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Med regjeringens forslag om egne perioder for når studenter kan dra på utveksling, forhåndsgodkjente utvekslingspakker og aktiv avmelding av utvekslingsopphold må alle studieprogram nå tilrettelegge for og aktivt oppfordre studentene til å dra på utveksling.

-NSO er veldig glad regjeringen nå foreslår at det innføres aktiv avmelding for utveksling for studenter i Norge. Dette forslaget vil gjøre det enklere for studenter å reise ut. Universiteter og høyskoler skal gjøre det lettere for studenter å dra på utveksling til utlandet, som vil heve kvaliteten på utdanningen, fortsetter Trohjell.

Fra å tidligere kun regne opphold på 3 måneder eller mer som utveksling, vil Regjeringen nå inkludere kortere opphold på 1-3 måneder som utveksling. Norsk studentorganisasjon mener at Stortinget bør ivareta intensjonen om å få flere ut på lengre utvekslingsopphold, fremfor å medregne de kortere oppholdene inn i målet om 50 prosent utveksling.

-Utveksling gir deg en særegen erfaring i å lære deg å samarbeide med nye kulturer, på et nytt språk, og er derfor mer enn en studietur. Vi mener at kortere studieturer kan være et godt tilskudd til læringsutbytte, men at det ikke vil kunne gi det samme utbytte som et fullverdig utvekslingsopphold, sier Andreas Trohjell

Del dette