Du er her: Student.no > Revidering av UH-loven > Verktøykasse

Verktøykasse

Her kan du finne informasjon om hvordan en NOU kan leses, hvordan man svarer på en høring, og andre nyttige verktøy.

Slik kan man lese en NOU

En NOU kan være tidvis omfattende, og av og til tung å lese. Det finnes ingen snarvei til å sette seg inn i stoffet i en NOU. Likevel finnes det noen tips og triks man kan bruke for å gjøre prosessen lettere.

  • Sett deg inn i mandatet og bakgrunnen for NOU-en på forhånd. Når du forstår konteksten er det lettere å sette seg inn i sakene og forslag som blir tatt opp i NOU-en.
  • Øv deg på en annen NOU. Øvelse gjør mester, og det hjelper å være kjent med hvordan en NOU kan være bygget opp.
  • Som mange andre viktige rapporter, artikler og dokumenter, inneholder en NOU en innholdsfortegnelse. Denne er gull verdt. Alle NOU-er er ulike, men innholdsfortegnelsen kan brukes til å finne frem til utvalgets vurderinger og forslag, et nytt, helhetlig lovforslag, eller kapitler som inneholder temaer som er viktige for deg eller din organisasjon.
  • Bruk Ctrl+F for alt det er verdt. Spesielt dersom du opplever vansker med å finne det du leter etter.

Slik kan man svare på en skriftlig høring

Etter rapporter eller utredninger er fremlagt, sender det aktuelle departementet disse rapportene eller utredningene på høring, slik at innbyggere, organisasjoner eller næringsliv får sagt sin mening, eller gitt et høringssvar, om saken. Du kan lese mer om hva en høring er på regjeringens nettsider.

Et høringssvar kan være omfattende, eller det kan være kort.  Man velger selv om man ønsker å svare på alt i høringen, eller trekke ut enkeltpunkter. Til tider legger også departementet som sender rapporten eller utredningen på høring ved et høringsnotat, hvor de ber om innspill på helt konkrete spørsmål.

Det viktigste er at høringen inneholder personens eller organisasjonens synspunkter om det som blir tatt opp i utredningen, lovforslaget eller rapporten som er på høring. Når NSO svarer på høringer tar vi utgangspunkt i vedtatt politikk. Disse finnes i våre politiske plattformer, politiske dokumenter, resolusjoner eller i vårt prinsipprogram. En oversikt over NSOs dokumenter finner du her. Tidligere høringssvar fra NSO finnes også i dokumentoversikten på våre nettsider. Nedenfor finner du et eksempel på et høringssvar NSO tidligere har sendt inn.

Når noe sendes ut på høring, finner du informasjon om dette her, på regjeringens nettsider. Når du har klikket deg inn på den aktuelle høringssaken, finner du også informasjon der om hvordan du sender inn høringen til departementet.

Nyttige nettsider