Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2021 > Statsbudsjett 2021: Institusjoner

Statsbudsjett 2021: Institusjoner

Institusjon Vedtatt 2020 Forslag 2021 Nominell endring kr Reell endring kr Nominell endring i % Reell endring i %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 193 943 000 213 837 000 19 894 000 15 082 668 10,26 7,78
Bergen Arkitekthøgskole 18 875 000 29 097 000 10 222 000 9 567 318 54,16 50,69
BI Oslo 355 390 000 392 688 000 37 298 000 28 462 520 10,49 8,01
Dronning Mauds Minne Høgskole 132 123 000 143 460 000 11 337 000 8 109 150 8,58 6,14
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 14 045 000 15 249 000 1 204 000 860 898 8,57 6,13
Høgskolen i Innlandet 1 201 605 000 1 272 015 000 70 410 000 41 789 663 5,86 3,48
Høgskolen i Molde 255 883 000 290 083 000 34 200 000 27 673 133 13,37 10,81
Høgskolen i Østfold 707 362 000 766 042 000 58 680 000 41 444 055 8,30 5,86
Høgskolen på Vestlandet 2 053 657 000 2 174 978 000 121 321 000 72 383 995 5,91 3,52
Høgskulen i Volda 375 781 000 410 673 000 34 892 000 25 651 858 9,29 6,83
Høyskolen Kristiania 230 392 000 270 983 000 40 591 000 34 493 883 17,62 14,97
Kunsthøgskolen i Oslo 368 291 000 380 219 000 11 928 000 3 373 073 3,24 0,92
Lovisenberg Diakonale Høgskole 108 483 000 124 949 000 16 466 000 13 654 648 15,18 12,59
MF vitenskapelig høyskole 104 882 000 114 621 000 9 739 000 7 160 028 9,29 6,83
NLA Høgskolen 239 554 000 281 904 000 42 350 000 36 007 160 17,68 15,03
Nord universitet 1 474 721 000 1 547 646 000 72 925 000 38 102 965 4,95 2,58
Norges handelshøgskole 501 412 000 573 597 000 72 185 000 59 279 068 14,40 11,82
Norges idrettshøgskole 213 653 000 221 494 000 7 841 000 2 857 385 3,67 1,34
*Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 341 822 000 1 445 244 000 103 422 000 70 904 010 7,71 5,28
Norges musikkhøgskole 287 116 000 309 748 000 22 632 000 15 662 670 7,88 5,46
**Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 7 001 007 000 7 325 880 000 324 873 000 160 040 700 4,64 2,29
OsloMet – storbyuniversitetet 2 544 522 000 2 616 515 000 71 993 000 13 121 413 2,83 0,52
Politihøgskolen 633 984 000 631 994 000 −1 990 000 −16 209 865 −0,31 −2,56
UiT – Norges arktiske universitet 3 405 234 000 3 607 742 000 202 508 000 121 333 805 5,95 3,56
Universitetet i Agder 1 540 763 000 1 612 047 000 71 284 000 35 012 943 4,63 2,27
Universitetet i Bergen 3 747 347 000 3 947 157 000 199 810 000 110 998 968 5,33 2,96
***Universitetet i Oslo 5 807 721 000 6 065 665 000 257 944 000 121 466 538 4,44 2,09
Universitetet i Stavanger 1 688 749 000 1 794 025 000 105 276 000 64 910 438 6,23 3,84
Universitetet i Sør-Øst Norge 1 915 532 000 2 067 338 000 151 806 000 105 290 895 7,93 5,50
ViD Høgskolen 391 723 000 441 060 000 49 337 000 39 413 150 12,59 10,06

*Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Det er foreslått å bevilge 335 millioner til nybygg tilknyttet Veterinærinstituttet i 2021. Byggestart var i 2013, med planlagt ferdigstilling i 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 8350 millioner.

**Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Det er foreslått å bevilge 137 millioner til videreføring av forprosjektet for Campus NTNU. I desember 2019 fikk Statsbygg oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt for Campus NTNU.
Forprosjektet er planlagt ut 2023, og byggestart er planlagt i 2024. Målet er at alle nye bygg og universitetsområder skal være klare til bruk i 2028.

***Universitet i Oslo (UiO)
Det er foreslått å bevilge 1300 millioner til nytt livsvitenskapsbygg i 2021. Byggestart var i 2018, med planlagt ferdigstilling i 2024. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 6214,1 millioner.
Det er foreslått å bevilge 100 millioner til nytt Vikingtidsmuseum samt rehabilitering av eksisterende bygg i 2021. Byggestart var i 2020, med planlagt ferdigstilling i 2025. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 2179,9 millioner.