Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2021 > Statsbudsjett 2021: Studentboliger og velferd

Statsbudsjett 2021: Studentboliger og velferd

Tilskot til bygging av studentbustadar

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Studentvelferd
Post: 75 – Tilskot til bygging av studentbustadar
2021 Beløp 803 507 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2020 Beløp 551 408 000
+ / - 252 099 000 45,72 43,24

Forklaring:

Selv om tallene ser grønne ut er dette ikke noe å juble for. Grunnen til at det ser ut som en vekst er at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett kuttet i bevilgningene til tilskudd grunnet samskipnadene sin dårlige byggetakt. Regjeringen har foreslått å gi tilskudd til 1650 studentboliger, som er 550 mindre enn det som ble gitt i 2020 budsjettet, og bare halvparten av det NSO sitt krav er.

(Beløpet i seg selv er både nye tilskudd, men også betaling av allerede påbegynte prosjekter).

Kommentar:

I august hvert år står tusenvis av studenter i studentboligkø, og dette drastiske kuttet hjelper ikke på problemet. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer.