Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2022 > Statsbudsjett 2022: Institusjoner

Statsbudsjett 2022: Institusjoner

Institusjon Vedtatt 2021 Forslag 2022 Nominell endring kr Reell endring kr Nominell endring i % Reell endring i %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 213 643 000 226 888 000 13 245 000 6 892 136 6,20 3,23
Ansgar høyskole 29 070 000 32 175 000 3 105 000 2 204 100 10,68 7,58
Bergen Arkitekthøgskole 21 949 000 21 387 000 -562 000 -1 160 836 -2,56 -5,29
BI Oslo 392 337 000 423 071 000 30 734 000 18 888 012 7,83 4,81
Dronning Mauds Minne Høgskole 143 328 000 149 079 000 5 751 000 1 576 788 4,01 1,10
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 15 235 000 16 896 000 1 661 000 1 187 912 10,90 7,80
Høgskolen i Innlandet 1 270 797 000 1 356 816 000 86 019 000 48 028 152 6,77 3,78
Høgskolen i Molde 289 823 000 312 136 000 22 313 000 13 573 192 7,70 4,68
Høgskolen i Østfold 765 327 000 781 904 000 16 577 000 -5 316 312 2,17 -0,69
Høgskolen på Vestlandet 2 177 906 000 2 225 050 000 47 144 000 -15 157 400 2,16 -0,70
Høgskulen i Volda 410 295 000 417 176 000 6 881 000 -4 799 928 1,68 -1,17
Høyskolen Kristiania 270 756 000 325 234 000 54 478 000 45 371 448 20,12 16,76
Kunsthøgskolen i Oslo 379 850 000 382 448 000 2 598 000 -8 110 544 0,68 -2,14
Lovisenberg Diakonale Høgskole 124 841 000 137 938 000 13 097 000 9 234 736 10,49 7,40
MF vitenskapelig høyskole 114 515 000 120 302 000 5 787 000 2 418 544 5,05 2,11
NLA Høgskolen 281 654 000 306 177 000 24 523 000 15 950 044 8,71 5,66
Nord universitet 1 546 164 000 1 593 825 000 47 661 000 3 033 900 3,08 0,20
Norges handelshøgskole 573 093 000 581 055 000 7 962 000 -8 307 540 1,39 -1,45
Norges idrettshøgskole 221 280 000 237 859 000 16 579 000 9 918 948 7,49 4,48
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 443 898 000 1 461 950 000 18 052 000 -22 882 600 1,25 -1,58
Norges musikkhøgskole 309 460 000 315 406 000 5 946 000 -2 885 368 1,92 -0,93
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 7 318 849 000 7 344 952 000 26 103 000 -179 555 656 0,36 -2,45
OsloMet – storbyuniversitetet 2 713 950 000 2 789 910 000 75 960 000 -2 157 480 2,80 -0,08
Politihøgskolen 633 144 000 633 998 000 854 000 -16 897 944 0,13 −2,67
UiT – Norges arktiske universitet 3 604 321 000 3 648 676 000 44 355 000 -57 807 928 1,23 -1,60
Universitetet i Agder 1 610 498 000 1 639 288 000 28 790 000 -17 110 064 1,79 -1,06
Universitetet i Bergen 3 943 397 000 3 971 811 000 28 414 000 -82 796 708 0,72 -2,10
Universitetet i Oslo 6 059 848 000 6 052 634 000 -7 214 000 -176 687 752 -0,12 -2,92
Universitetet i Stavanger 1 792 335 000 1 848 843 000 56 508 000 4 740 396 3,15 0,26
Universitetet i Sør-Øst Norge 2 065 408 000 2 108 529 000 43 121 000 -15 917 812 2,09 -0,77
ViD Høgskolen 440 674 000 470 861 000 30 187 000 17 002 892 6,85 3,86

Universitetet i Oslo (UIO)
Det er foreslått å bevilge 948 millioner til videre arbeid med livsvitenskapsbygget. Kostnadsrammen på byggingsprosjektet økes til 1 974 millioner og kostnadsrammen på utstyr til 1 198 millioner. Når det felles bygget for UiO og Oslo universitetssykehus står klart vil det være på 97.000 kvadratmeter, det er 12.000 kvadratmeter mer enn da kun UiO skulle huse bygget.
Det er og foreslått å bevilge 378 millioner til Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Det har en kostnadsramme på 2,5 milliarder og skal stå klart i 2025.

Nord Universitet
Det er foreslått å bevilge 120 millioner til Blått bygg. Prosjektet har en kostnadsramme på 695 millioner og skal stå klart i 2025.

NTNU
Det er foreslått å bevilge 500 millioner til Ocean Space Center. Bygget skal stå ferdig i 2028.
Det er og foreslått å bevilge 365 millioner til forprosjektet for å samle campus på NTNU. Forprosjektet skal etter planen være avsluttet i 2023.