Du er her: Student.no > Stopp skolepenger

Stopp skolepenger

stoppet

Skolepenger stoppet – Regjeringen prioriterer kvalitet i utdanning

I budsjettavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF er det endelig satt en stopper for innføring av skolepenger. Avtalen viser også en offensiv vilje til å styrke studentenes økonomiske situasjon med bygging av totalt 2000 nye studentboliger i året.

Les pressemeldingen her.

 

 

Regjeringen vil fjerne gratisprinsippet….

[Information in English]

hvemstøtter
Regjeringen har i dag (8. oktober) foreslått en innføring av skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS. Forslaget får direkte budsjettkonsekvenser ved at det trekkes 80,5 millioner kroner i finansiering til institusjonene.

Regjeringen vil som en konsekvens av det foreslå en endring i forskriften. Endringen vil gjøre det mulig for institusjoner å åpne for å ta skolepenger for å dekke kuttet på de 80,5 millioner kroner.

Dette er en direkte trussel mot gratisprinsippet, selve grunnsteinen i norsk høyere utdanning.

 

En trussel mot en er en trussel mot alle

NSO har sendt ut en pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet. Sitater fra leder av NSO, Anders Kvernmo Langset finner du der.

Organisasjonen har klar politikk på at gratisprinsippet er en av grunnsteinene i norsk høyere utdanning. I fjor foreslo regjeringen en utredning av skolepenger for internasjonale studenter med sikte på å innføre dette, men Stortinget gikk imot forslaget. At regjeringen nå tar en omkamp, er i tillegg til å rokke ved gratisprinspippet, en overkjøring av sitt eget Storting. Dette er ikke akseptabelt.

Vi kommer til å kjempe imot dette forslaget. Vi håper på et godt samarbeid med våre medlemslag, samarbeidsorganisasjoner og resten av sektoren. Vi håper og tror at Venstre og KrF igjen vil sørge for å bevare gratisprinsippet i Stortingsbehandlingen.

 

Kontaktperson

Marianne Andenæs (foto: Skjalg Bøhmer Vold)
Privat: Marianne K. Andenæs
Leder
Epost: leder@student.no
Mobil: 95792556