Du er her: Student.no > Stopp skolepenger > International Students’ Day – 17. november > Lokale arrangement 17. november 2014 – International Students’ Day

Lokale arrangement 17. november 2014 – International Students’ Day

[Nasjonal arrangementside på facebook / National event page on facebook]

17. november 1939 ble ni studentdemonstranter henrettet uten rettssak i Praha etter at de hadde engasjert seg i den antinazistiske studentbevegelsen under okkupasjonen. Siden 1941 har den dagen blitt markert av studentorganisasjoner verden rundt som en politisk uavhengig dag for studenter og alle som er interessert i studentbevegelsen. På mange institusjoner og i studentorganisasjoner er dagen blitt markert som en festdag for internasjonale studenter, og mangfoldet det gir å ha internasjonale kolleger på studier lesesaler og campus.

Det er noen år siden 17.november har blitt markert i Norge på en organisert måte. Med tanke på skolepengeforslaget og debatten som pågår rundt det, så har vi tenkt at det i år er en ypperlig anledning for å starte opp tradisjonen igjen, og sikre at 17. november 2014 blir en til å huske!

_____________________________________________________________

On the 17th of November, 1939, nine student demonstrators were excecuted without triall in Prague after organising the anti-Nazi student movement during the occupation. Since 1941, that day has been marked by student unions all over the world as a politically independent day for students and everyone who is interested in, and supports the student movement. In many institutions and student unions, the day is marked as a celebration for international students, and for the diversity our international colleagues give us in our lecture halls and on campus.

It has been some years since the 17th of November has been marked in Norway in an organised way. In the context of the proposal to introduce tuition fees and the debate that is going on in the public space, it is time to change that, and make International Students’ Day 2014 one to remember!

 

Her finner du oversikt over lokale arrangement under International Students’ Day 17. november (siden vil bli oppdatert)

Here is a list of all the local events for International Students’ Day on Monday the 17th of November (the page will be updated the closer we get to the event).

Hopp direkte til:
Jump straight to:

 

 

 

Oslo:

Facebook

Event at Universitetsplassen, Karl Johan kl. 15-17:

15:00 – Doors open
15:15 – Talks at Gamle Festsal at the University Square
– Ole Petter Ottersen (Rector UiO)
– Fabian Stang (Mayor of Oslo)
– TBA
16:00 – Market and entertainment at the University Square
16:15 – Speeches at the Univesity Square
– Rikke Andersen (ISU)
– Trine Skei Grande (Politician)
– Knut Frydenlund (UiO)
– Frode Eika Sandnes (HiOA)
Program at Chateau Neuf:

17:30 – International Food Festival

Entertainment

Lokale arrangementer på:
Local events at:

 • Norges Idrettshøgskole kl 11-13: Stand i servicetorget: Med bolleutdeling, infomateriell og musikk
 • Kunsthøgskolen

 

Bergen

Facebook

Event in Grøndahls at Kvarteret

The 17th of november is International Students Day. Studentparlamentet UiB, Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Studentparlamentet ved NLA Høgskolen and ISU UIB: International Students Union of Bergen therefore invite all students to celebrate this day in BergenThere will be:
– Some food
– Speaches from:
Oddrun Samdal, the vice rector for education at the University of Bergen
Emil André Erstad, the leader of The Young Christian Democrats (KrFU).
Tord Hustveit, the leader of Young Liberals of Norway (UV)
– Quiz with prizes.

The event is free of charge.

 

Kristiansand

Facebook

Studentorganisasjonen ved Universitet i Agder planlegger følgende arrangement for 17 November:
The student organisation at the University of Agder has planned the following event for the 17th of November:

På begge campus vil vi ha innlegg fra universitetet og studentorganisasjoner.
On both campuses we will have speeches from the university and studentorganisations.

Vi vil også servere enkel lunsj og kaffe.
We will also serve a simple lunch and coffee.

Campus Kristiansand 12.00

Campus Grimstad 14.00

Vi samarbeider med ESN Agder, ISU Agder og SAIH.
In cooperation with ESN Agder, ISU Agder and SAIH.

Vi har også laget fakturarer som promoteringsmateriale for eventen som vi deler ut på studentaktivitetene sine arrangement og ellers rundt på UiA.
We have also made fact-sheets as promotionsmaterial for the event which we will hand out at student activities and around UiA.

 

Trondheim

Facebook

Program:

18:15 Torchlight walking

 • Walk form Torget to Samfundet

18:45 Doors open
19:00 The History behind International Students Day
19:15 Welcome

 • The international representatives from the Student Parlament at HiST and Student Parlament  at NTNU

19:25 What does international students mean for Trondheim and Norway

 • SINTEF: Rolf Erik Fiskvik, NTNU: International office, Erasmus Student Network (ESN)

19:40 Norwegian Student Organization (NSO)- STOP Tuition Fees

 • Alexander Løtvedt, Vice President NSO

19:50 What does it mean to you that you can study free in Norway?

 • Video- international students
 • SEDAI- Iranian Students

19:55 BREAK
20:05 How do you feel about equal rights to education?

 • Video- international students
 • SEDAI- Iranian Students

20:10 SAIH- Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund

 • Students At Risk and education in developing countries

Local leader Sigrun Haugdal Hitland
20:20 ISFiT – Cultural understanding, the importance of flows from other countries,

 • Guro Grytli Seim

20:30 Speeches

 • Youth parties in Trondheim

20:50 THE END SPEECH

 

Volda

 • Kl 11.30-13.30: Stand og markering på dagtid i kantina med internasjonal mat, info om stopp skolepenger. Ledere fra alle studentdemokratiene på Vestlandet vil være samlet.
 • 11:30 – 13:30: a stand and marking during the day in the canteen with international food, information on the campaign to stop tuition fees. All the leaders of the Western student unions will be present.
 • International night. Studenthuset fra klokka 19. Mat, underholdning, apeller ved studentleder og rektor ved Høgskolen i Volda, samt næringsliv og politikere.
 • International night. At Studenthuset from 19:00. Food, entertainment, speeches by the student leader and rector at Volda University College, along with business and politicians.


Stavanger

Facebook

14:15 – 16:00 Stands from different countries and organisations at Arne Rettedals Hus

16:00 – 18:00 Presentations by StOr, NSO and ISU Stavanger at Tappetårnet with soft drinks and snacks.

 

Bodø

Facebook.

Møtt opp ved Glasshuset kl. 18.00 for vafler, musikk av internasjonale studenter og appeller.
Meet at Glasshuset at 18:00 for waffles, music by international students and speeches.

 

Harstad

Kl 11.00 – 13.00 Presentations and discussion with open mic.

 

Ås

Facebook

Samarbeidsarrangement mellom –ISU-NMBU,Saih-Ås, ESN Ås, IAESTE Ås, Globalis – NMBU, Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studenttinget ved NMBU / The Student Parliament NMBU.
Event arranged in cooperation with ISU-NMBU, SAIH-Ås, ESN Ås, IAESTE Ås, Globalis-NMBU, NUS-Norway and the Studentparliament at NMBU.

På Samfunnet 17. November feires det alt positive et internasjonalt samfunn bidrar til ved universitetet med en kulturell aften, der studenter ved NMBU fra verden over deler sin kultur via sang, dans, video, bilder og mat.
At Samfunnet on the 17th of November everything positive that an international society contributes to the university will be celebrated with a cultural evening, where students from NMBU from all over the world will share their culture through song, dance, video, photos and food.

I tillegg til å feire den flernasjonale tilstedeværelsen er dette en protest mot regjeringens forslag til kutt i universitetets budsjett. Forslaget vil føre til innføring av skolepenger for internasjonale studenter, med mindre NMBU finner andre poster å ta penger fra.
In addition to celebrating the multinational presence, this is a protest against the government’s proposal to cut the university’s budget. The proposal will lead to introducing tuition fees for international students, unless NMBU finds other areas to take the money from.

 Program for dagen ved NMBU:
Program for the day at NMBU:
18:00 Flerkulturelt show og informasjonsboder med kaffe og kaker i foajéen i Aud Max.
18:00 Multicultural show and information booths with coffee and cake in the foyer of Aud Max.
18:45 Presentasjon i Aud Max fulgt av internasjonal parade.
18:45 Presentation in Aud Max followed by an international parade.
19:00 Generalforsamling for Studentsamfunnet i Ås. Bruk din stemme som medlem!
19:00 General assembly for the student society in Ås. Use your vote as a member!

 

Nord-Trøndelag

Et arrangement vil avholdes. Mer info kommer.
An event will be held. More information to come.

 

 Ålesund

Fra klokka 10 og utover på Høgskolen: Stand, og massiv kampanje mot skolepenger. Det blir banner som folk kan signere mot skolepenger, klær fra mange land og tradisjonell musikk.
From 10:00 around the University College: Stand and massive campaign against tuition fees. There will be a banner that people can sign against tuition fees, clothing from many countries and traditional music.

 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Facebook

Et arrangement vil avholdes kl. 12:30 på Campus Drammen. Mer info kommer.
An event will be held at 12:30 at Campus Drammen. More information to come.

 

Narvik

Markering på Glasstaket på Høgskolen mellom klokka 10 og 12.
Marking at the Glasstaket in the University College between 10:00 and 12:00

 

Molde

Facebook

11:30 –  13:30 Petition signing in front of the Canteen in Building A at the University College.

 

Tromsø

International students’ union stand with waffles on campus.