Du er her: Student.no > Stopp skolepenger > Fakta om skolepenger

Fakta om skolepenger

  • I Sverige sank antall søkere fra utenfor EU og EØS med 79% semesteret etter at de innførte skolepenger. Antall søkere fra Nepal sank med 95%, studenter fra BRIKs-landene India og Kina gikk ned henholdsvis 86 % og 76%.
  • Hver enkelt student fra utenfor EU/EØS må betale 11 000 kroner i året for å dekke gapet på 80 millioner. Med et tap i søknader tilsvarende det man så i Sverige blir dette 54 000 per student. Dette er uten at de administrative kostnadene er regnet inn.
  • Alle Europeiske land som innførte skolepenger for internasjonale studenter før 2006 har i dag skolepenger for alle.
  • I Finland ønsker flere institusjoner å fjerne skolepengene de innførte i 2010 fordi de administrative kostnadene oversteg inntektene.
  • For å unngå å stenge grensene for studenter med trangere økonomiske kår innføres gjerne målrettede stipender. For at disse stipendene skal treffe godt kreves det store administrative ressurser.